ELTEANS CAPSULESPeax sèches à très sèches

Liên hệ

Sản phẩm chứa dầu cá thiên nhiên ở vùng biển lạnh giàu omega 3, dầu hạt cây lưu ly Pháp giàu omega 6, cà rốt Macérât , dầu hướng dương và Vitamin E thiên nhiên.